Без съмнение, изкуственият интелект (ИИ) намира своя път в по-традиционните корпоративни среди. Той помага за разширяване и/или допълване на работни места, изпълнявани преди от хора, включително ръководството на проекти. Както всички знаем, ИИ има уникалния капацитет да сканира бързо огромни обеми корпоративни данни, да открива модели в данните, да се учи от тях и да прави прогнози. Поради способността си да открива тенденции и да оценява бързо и правилно резултатите от проекта, позицията на ИИ в управлението на проекти е критична за организациите.

Когато мислим за изкуствен интелект, може да видим роботи да поемат ежедневните ни задачи у дома и на работа. И все пак можем да ви уверим, че ИИ е много повече от това.

 

Нека да разгледаме какво означава това за нашите общи перспективи за работа, особено за ръководители на проекти.

 

Според 22-рото годишно глобално проучване на главните изпълнителни директори на PwC, 85 процента от главните изпълнителни директори вярват, че изкуственият интелект ще промени фундаментално начина, по който компаниите правят бизнес през следващите пет години. Въпреки че роботите може да не откраднат всичките ни работни места, документът посочва, че „работната сила на бъдещето“ несъмнено ще съдържа синергии при сътрудничество между човек и изкуствен интелект. И така, как това се отразява на екипите за управление на проекти? Какво трябва да знаят, за да останат пред конкуренцията и да се възползват максимално от ИИ технологията?

 

Кои са първите три позиции на ИИ в управлението на проекти?

 

Като начало ИИ подобрява управлението на риска на проекта. ИИ и технологиите за машинно обучение могат да подобрят търговската видимост на проекта от началото до края. Изкуственият интелект помага на екипите за управление на проекти да идентифицират и прогнозират опасностите значително по-рано, което позволява по-бързи действия, преди те да застрашат завършването на проекта. Машинното обучение и анализът на прогнозни данни се използват в управлението на проекти, за да осигурят по-точна представа за бъдещите резултати за по-добро и по-бързо вземане на решения.

Освен това решенията, базирани на машинно обучение и изкуствен интелект, осигуряват прецизно стратегическо планиране и функции за намаляване на риска. Това позволява обучаването на висшето ръководство за рисковете на проекта и напредъка на задачите чрез предупреждения в реално време, тригери и таблици за управление. Точността на проекта, управлявана от ИИ, позволява на ръководителите на проекти да наблюдават напредъка на проекта по всяка стъпка, да планират рисковете и да определят оптимални ресурси, което им позволява да вземат обосновани решения и да променят прогнозираните резултати.

 

Какво се случва при използването на ИИ при планирането и разпределението на ресурсите?

 

Системите, задвижвани от изкуствен интелект, могат да помогнат за ускоряване на планирането на проекти чрез анализиране на минали данни и предоставяне на прогнози за продължителността на проекта, усилията и разходите. Изграждането на персонализирани процеси въз основа на очаквано работно време, планове за почивка и исторически данни може да ви помогне да вземете най-добрите решения за разпределение на ресурсите при вашите проекти. Прилагането на ИИ в управлението на проекти позволява ръководителите на проекти да използват разширен анализ на данни. По този начин те могат да разгледат исторически проекти и да прогнозират колко ще струва даден проект и колко време ще отнеме. Това им позволява да проектират по-уверен модел на процеса при управлението на проекти.

Освен това ИИ платформите включват данни от вашите съществуващи технологии, като Slack, Microsoft Teams, Outlook и SAP, за подобряване на вземането на решения и прогнозиране. Те позволяват на служителите директно да задават въпроси за техния проект по същия начин, по който „Google“ или запитванията на „Siri“ биха направили.

 

Нека не забравяме силата на автоматизацията, която ИИ гарантира за рутинни административни задачи.

 

Според проучвания ръководителите на проекти посвещават повече от половината от времето си на административни задължения, включително планиране на срещи, проверки и докладване. Инструмент за машинно обучение и ИИ, е опитен виртуален асистент за ръководители на проекти, който извършва по-малко напрегнати ежедневни дейности като организиране на срещи, напомняния, ежедневни актуализации, подготовка на отчети и други административни задачи. Тъй като ИИ спестява време в процедурите за управление на проекти, ръководителите на проекти могат да отделят повече време за сложни задачи от по-високо ниво, които са по-важни за тях, като планиране и срещи с клиенти.

Огромният спестяващ време компонент на ИИ е не само страхотен метод за подпомагане на проектите да се движат по-ефективно, но също така може да създаде по-удобна, съвместна и творческа работна атмосфера, където хората се чувстват подкрепени и иновациите се възнаграждават.

Целта на всеки корпоративен клиент е да създаде набор от автономни алгоритми за предсказуемо машинно обучение, които могат автоматично да се обучават от техните данни, да се подобряват с нова информация, да предоставят точни прозрения и прогнози въз основа на своето обучение. Това може да бъде директно достъпно с разговорен интерфейс, за да се предоставят подходящите отговори.

 

Следователно влиянието на ИИ в управлението на проекти е революционно.

 

Изследването на PricewaterhouseCoopers за използването на ИИ в управлението на проекти ни напомня, че има едно нещо, което ИИ не може да направи: да бъде човек. Това показва, че ръководителите на проекти ще останат уместни в ерата на ИИ, при условие че се съсредоточат върху основните компетенции за управление на проекти. Това включва да наблягат на човешките способности, като лидерство, управление на заинтересованите страни, управление на общността, разказване на истории, емпатия и емоционална интелигентност.

Според доклада на Project Management Institute за 2019 г., с нарастването на използването на ИИ в управлението на проекти, нараства и броят на хората, които наблюдават такива проекти. През следващите три години 27 процента от отговорилите казват, че изкуственият интелект ще създаде повече роли за управление на проекти, докато 80 процента от организациите на иноватори търсят ръководители на проекти с умения, необходими да отведат организацията към дигитална среда.

 

Следователно, на въпроса „човек срещу робот”, експерти отговарят, че ИИ може единствено да помогне, вместо да замени ръководителите на проекти.

 

Никой не знае със сигурност какво крие бъдещето. Това, което знаем е, че успешните ръководители на проекти ще бъдат тези, които могат да надхвърлят границите на „човешкото“ въображение. Те могат да отговорят на въпроси за това как технология като ИИ може да осигури стойност и да насърчи положителна промяна в управлението на проекти и трансформациите на компанията. Като цяло има огромни потенциални ползи и стратегическа стойност при използването на изкуствен интелект в управлението на проекти.

 

***

Искате да се свържете с експерт? Свържете се с член на нашия екип сега, за да се консултирате как да подобрите управлението на проекти и вземането на решения във вашата организация чрез внедряването на ИИ.

Share it: