Значението на събирането на изисквания при бизнес анализаторите не може да бъде надценено. За да бъде успешен, софтуерът или проектът за автоматизация на процеси трябва да премине през процеса на събиране на изискванията от клиента. Тъй като един добър проект започва с предизвикателна поредица от дискусии за това какво трябва да се направи, бизнес анализаторът трябва да може да получи изискванията от клиентите. Ако един бизнес анализатор може да придобие точни и изчерпателни изисквания, проектът, почти сигурно, ще генерира по-голяма възвръщаемост.

 

Събирането на изисквания е важна стъпка в процеса на автоматизиране на всеки проект. Това включва процеса на идентифициране и документиране на специфичните нужди и цели на даден проект, както и на заинтересованите страни, които ще бъдат засегнати от автоматизацията.

 

Обикновено корпоративните клиенти искат софтуерните екипи да прочетат мислите им и да предложат решение въз основа на неизвестни или неизказани нужди. Това обаче не винаги е така. Бизнес анализаторът трябва да направи своето проучване и интервю предварително, за да гарантира правилното изпълнение на задачата.

Ако можете да отделите време като бизнес анализатор за събиране и установяване на ясен, правилен и измерим набор от изисквания, ще можете да проектирате висококачествен софтуер или проект за автоматизация на процеси въз основа на това, което клиентът изисква. Вземането под внимание на това какво иска клиентът и как го иска е друго ниво на обслужване на клиентите, което повишава общото изживяване от изпълнението на проекта.

 

Важността на събирането на изисквания се крие в способността му да осигури ясно и подробно разбиране на обхвата и целите на проекта.

 

Тази информация е от решаващо значение, за да се гарантира, че проектът за автоматизация е в съответствие с бизнес целите и че решението за автоматизация отговаря на нуждите на заинтересованите страни. Правилното събиране на изисквания също помага да се идентифицират всички потенциални рискове и проблеми, които могат да възникнат по време на процеса на автоматизация. Чрез идентифициране и адресиране на тези проблеми на ранен етап, ръководителите на проекти могат да намалят рисковете и да гарантират, че проектът за автоматизация е завършен навреме и в рамките на бюджета.

В зависимост от методологията на проекта, която искате да използвате (Agile или Waterfall), събирането на изисквания се извършва по време на стартирането на проекта или фазата на откриване. Умният бизнес анализатор ще събира изискванията по време на всеки цикъл от спринта. Това ще подобри точността и структурата на проекта, което в крайна сметка ще доведе до по-високи резултати и продуктивност.

 

Има много важни правила и подходи, включени в събирането на изисквания, но ето няколко, за които трябва да помислите, когато стартирате вашите проекти.

 

Като бизнес анализатор, събирането на изисквания ви помага да извлечете проектни дейности от вашия клиент, така че да можете да създадете цялостно решение, което отговаря на всички техни стандарти. Тъй като е основата на всеки проект, който трябва да бъде изпълнен, това ще позволи на вас и вашите партньори по проекта да комуникирате ефективно и безпроблемно относно изискванията на клиента. По този начин предлагането ще съответства на търсенето, което ще помогне при по-нататъшни корекции и адаптации.

 

В резултат, нивото на удовлетвореност на бизнес клиента ще се повиши.

 

Събирането на информация помага на бизнес анализатора да отговори на изискванията на клиента; но ако не се направи ефективно, има голяма вероятност резултатите от проекта (услуга или продукт) да не отговарят на бизнес изискванията, оставяйки клиента недоволен.

Когато се открият проблеми със спазването на изискванията, крайните срокове на проекта могат да бъдат удължени, което води до увеличаване на броя часове, отработени от екипа за разработка. Това в крайна сметка ще доведе до загуба не само на време, но и на финанси и ресурси. Ето защо е изключително важно събирането на изисквания да се извършва правилно.

 

Уверете се, че действате с отворен ум – това ще ви даде възможност да направите реални подобрения в бизнес операциите си.

 

Като бизнес анализатор в голяма корпорация бизнес изискванията ви позволяват да правите значими промени в бизнес процесите с клиентите. Повечето инициативи в големите компании се инициират в отговор на нужда или настоящ провал. След това тези инициативи се завършват със значително количество ресурси. Следователно това означава, че е изключително важно те да доставят това, което наистина се изисква, или в противен случай ще бъде загуба на време и пари. Подробното събиране на бизнес изисквания може да ви помогне да избегнете тази дилема като собственик на бизнес чрез точно уточняване на изискванията, необходими за изпълнение на дадена цел.

 

Не е изненадващо, че е полезно стартирането на документ за бизнес изисквания (BRD).

 

Това също ще ви помогне в ролята ви на бизнес анализатор при разработването на документ за бизнес изисквания (BRD). Тъй като напълно обяснява какви входове и изходи са свързани с всяка функция на процеса, документът за бизнес изисквания служи като основа за всички последващи резултати от проекта.

BRD съдържа документация за нуждите и очакванията на клиента, получени най-вече чрез събиране на изисквания.

Заемането на проект идва с много планиране и проучване. Като бизнес анализатор успехът на всеки проект зависи от стриктното събиране на изискванията. Тази статия ви предостави рамка за събиране и извличане на нужди от заинтересованите страни и защо първата стъпка на всеки проект трябва да бъде предприета с внимание към детайла.

 

***

Ако искате да се потопите в спецификата на областта, свържете се с DigiTech Consult за допълнителна информация и консултация, за да започнете своето пътешествие в автоматизацията.

Share it:
Категории: Автоматизации