BIANCA case study

|*Прочетете пълната информация за проекта тук*|

В непрекъснато развиващата се сфера на банкирането, клиентското обслужване стои като заобиколен камък къмуспеха. Тъй като клиентите все повече изискват бързи, безпроблемни и персонализирани услуги, банките са изправени пред предизвикателството да отговорят на тези очаквания, докато навигират безброй сложни заявки и комуникации.

Именно в тази динамична среда Българо-американска кредитна банка (БАКБ) и ДигиТех Консулт предприеха новаторското начинание да преобразят банковото изживяване чрез цифрови иновации. В основата на тозитрансформиращ път лежи БИАНКА, виртуалният асистент, управляван от Изкуствен Интелект (ИИ). Тя изграденавърху платформата DRUID AI, която революционизира взаимодействието с клиентите и поставя нови стандарти за високи постижения в банкирането.

Предизвикателството:

Предизвикателството пред БАКБ беше многостранно. От една страна, банката трябваше да отговори на нарастващите очаквания на клиентите за бързо, лесно и безпроблемно банково изживяване. Клиентите искаха да получат отговори на своите въпроси, да кандидатстват за заеми или да открият сметки, без да се налага да посещават клон или да чакат по телефона. Те искаха да изпълняват всички тези задачи, когато им е удобно, от комфорта на домовете или офисите си.

От друга страна, банката трябваше да отговори на широк кръг от клиентски запитвания, свързани с различни банкови продукти и услуги. Те включват кредитни или депозитни и спестовни продукти, необходима информация за различни видове сметки, овърдрафт или ипотечни заеми. Банката също трябваше да обслужва както физически лица, така и бизнес клиенти, всеки със своите уникални нужди и предпочитания.

БИАНКА: Революция в банкирането

В отговор на тези предизвикателства, БАКБ си партнира с ДигиТех Консулт, за да разработи БИАНКА, базиран на ИИ виртуален асистент, готов да революционизира банковата индустрия. БИАНКА представлява кулминацията на авангардна технология и ориентиран към клиента дизайн, насочен към подобряване на потребителското изживяване и рационализиране на банковите операции. Със своите усъвършенствани възможности, БИАНКА е в състояние да адресира широк спектър от клиентски запитвания – от запитвания за сметка до заявления за заем, с несравнима точност и ефективност.

Трансформиращи резултати:

От въвеждането си БИАНКА надмина всички очаквания, улеснявайки над 175 000 съобщения, разменени само през последните шест месеца. Този зашеметяващ обем подчертава централната роля на БИАНКА в преструктурирането на взаимодействието с клиентите и рационализирането на банковите операции. Освен това, с над 4 990 различни банкови клиенти, които се възползват от помощта на БИАНКА, е очевидно, че ангажиментът на БАКБ към ориентираността към клиента е резонирал сред нейната клиентела.

Освен това БИАНКА постигна впечатляващ процент на точност от 95,67 процента, вдъхвайки доверие сред потребителите със своите надеждни и точни отговори. Това ниво на точност не само повишава удовлетвореността на клиентите, но и оптимизира оперативната ефективност, намалявайки необходимостта от човешка намеса. Освен това безпроблемната интеграция на БИАНКА в дигиталната екосистема на БАКБ получи широка оценка, като над 70 процента от потребителите изразяват задоволство от нейната помощ.

Какво предстои на БИАНКА:

Въвеждането на БИАНКА бележи значителен скок напред в подобряването на ориентираното към потребителя обслужване за клиентите на БАКБ. БИАНКА рационализира и опрости клиентското изживяване, предлагайки безпрецедентна лекота при управлението на финансови въпроси.

БИАНКА е щателно проектирана да обслужва множество сценарии, вариращи от често задавани въпроси до заявления за заем, маршрутизиране на човешка помощ, запитвания за овърдрафт, запитвания за ипотека и събиране на обратна връзка чрез проучвания. Тази многофункционалност превърна БИАНКА в безценен актив за клиентите, отговаряйки на широк спектър от техните банкови изисквания.

Гледайки напред, бъдещата траектория на БИАНКА включва усъвършенствани функции като идентификация на потребителите и предоставяне на персонализирана информация относно салда по сметки, кредитни ангажименти, предстоящи плащания и друга уместна информация, свързана с финансовите продукти на потребителя. Освен това БИАНКА ще улесни онлайн кандидатстването за кредит и цифровото подписване на договори за кредит чрез Evrotrust, както и ще рационализира процеса на откриване на нетна сметка без необходимост от физическо посещение в банков клон.

За да подобри още повече клиентското изживяване, БИАНКА е готова да включи възможности за гласова комуникация и да разшири обхвата си до платформи като Viber и Facebook Messenger, позволявайки безпроблемно взаимодействие с потребителите през различни канали.

Ролята на ДигиТех Консулт:

ДигиТех Консулт, екипът зад развитието на БИАНКА, се гордее, че е участвал в този новаторски проект. Използвайки нашия опит в областта на изкуствения интелект и дигиталните иновации, ние работихме в тясно сътрудничество с БАКБ, за да вдъхнем живот на БИАНКА, гарантирайки, че отговаря на най-високите стандарти за качество и производителност. В резултат на нашите съвместни усилия, БИАНКА се утвърди като революция в банкирането, променяйки взаимодействието с клиентите и поставяйки нови стандарти за отлични постижения.

В заключение, партньорството между БАКБ и ДигиТех Консулт е пример за трансформиращата сила на дигиталните иновации в банкирането.

Чрез въвеждането на БИАНКА, базиран на ИИ виртуален асистент, БАКБ не само отговори, но и надхвърли очакванията на клиентите, като постави нови стандарти за съвършенство в клиентското обслужване. Тъй като БАКБ продължава своето пътуване към дигитална трансформация, едно нещо остава сигурно – БИАНКА ще продължи да промяната, оформяйки бъдещето на банкирането, с всяко следващо взаимодействие.

*Прочетете пълната информация за проекта тук*

***

Ако искате да се потопите в спецификата на областта, свържете се с ДигиТех Консулт за допълнителна информация и консултация, за да започнете своето път в автоматизационните процеси.

Share it:
Категории: Партньорства