Технологичният прогрес може да генерира споделен просперитет и иновативни решения на най-належащите световни проблеми. В същото време неговият експоненциален растеж заплашва да надмине настоящите институции, оставяйки ни уязвими към неконтролируеми заплахи. Тази заплаха се изостря от геополитически конфликти, повишена поляризация и бъдеща климатична катастрофа.

Затова, лидерите трябва да действат бързо, за да грабнат потенциала да насочат технологиите към конструктивни цели. Ето пет развития, от които да се възползвате през следващата 2023 година.

#1 Green Tech си проправи път към етапа на технологична трансформация, но тази година ще играе още по-главна роля.

Поради технологичният напредък през последното десетилетие цената на слънчевата и вятърната енергия намаля драстично, правейки възобновяемите енергийни източници по-евтини от изкопаемите горива. Според някои изчисления преминаването от изкопаеми горива към възобновяема енергия ще спести на икономиките 12 трилиона долара до 2050 г.

През 2023 г. правителствата и бизнес лидерите ще дадат приоритет на разрастването на съществуващите зелени технологии и разработването на нови. Целта за ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива изглежда все по-непостижима, както и катастрофалните сценарии, които все още се смятаха за правдоподобни преди няколко години.

Зеленият водород, нов източник на енергия с чисто изгаряне, който позволява енергията от възобновяеми източници да бъде улавяна и транспортирана на дълги разстояния – от региони с изобилие от вятърни или слънчеви енергийни ресурси до гладни за енергия райони на хиляди километри – е една от най-обещаващите технологии, в която можем да очакваме да видим напредък.

След неотдавнашното доказателство на концепцията, че може да генерира повече енергия, отколкото е необходимо за стартиране на процеса на синтез, ядреният синтез е друга зелена технология, която да държим под око през 2023 г. Въпреки че все още сме на години от производството на енергия в голям мащаб, тези скорошни открития се очакват да стимулират по-голямо проучване на технологията, приближавайки ни към бъдеще, в което ядреният синтез може да доставя почти неограничена, безопасна и чиста енергия.

#2 Редактирането на гени може да звучи като футуристично решение. Познайте какво – през 2023 г. става широкоразпространено технологично решение.

Доскоро CRISPR-Cas9, техниката за редактиране на гени, която спечели на създателите си Нобеловата награда за химия през 2020 г., се използваше най-вече като изследователски инструмент за изследване на уместността на определени гени и създаване на нови лекарства. Откакто преди три години беше приложена първата терапия за редактиране на гени, технологията се използва за лечение на вродена слепота, сърдечни заболявания и сърповидно-клетъчна болест, наред с други състояния. Въпреки че основните случаи на употреба са заболявания, причинени от единична генна мутация, предварителните изследвания показват, че CRISPR потенциално може да се използва за лечение на заболявания като Алцхаймер и хронична болка.

Очаква се редактирането на гени да се разшири в медицината и други области до 2023г., подхранвайки бизнес за милиарди долари, но повдигайки сериозни етични проблеми.

#3 Хиперсвързаността и киберустойчивостта винаги са били горещи теми в силно дигитализирания свят. Какво следва?

Икономическите и геополитически сили връщат назад глобализацията и фрагментират киберпространството заедно със съперничещи политически блокове. Въпреки това, структурните сили на технологичния напредък тласкат към по-голяма свързаност, а не към по-малка. Интернет на нещата (IoT) ще свърже 15 милиарда устройства през следващата година, като тази цифра се предвижда да се учетвори до 2030г. Бързият растеж на 5G покритието през 2023г. ще бъде основен двигател на тази тенденция, позволявайки на устройствата да се свързват по-бързо и да работят по-добре като цяло.

Разчитането ни на свързани устройства и инфраструктури се увеличава с експоненциална скорост, както и възможностите за случаен или злонамерен срив. Правителствата и властите вероятно ще увеличат усилията си, за да гарантират, че свързаните устройства отговарят на най-новите изисквания за киберсигурност. Европейският съюз върви напред с планирания си Закон за устойчивост на киберпространството на ЕС, а администрацията на Байдън създава схема за класифициране на киберсигурността за IoT устройства.

#4 Ще има ли огромен скок за R&D?

Очаква се квантовото изчисление, което използва субатомни частици за създаване на нови начини за обработка и съхранение на информация, да бъде компютърната технология на бъдещето. С потенциала да работи с порядък по-бързо от днешните най-велики компютри, квантовата технология ще помогне за разрешаването на сложни проблеми за част от времето.

Въпреки че квантовата технология все още е в начален стадий, огромните правителствени и индустриални инвестиции предполагат, че ще станем свидетели на огромен напредък в хардуера и софтуера през следващата година, както и на въвеждането на квантови устройства. Едновременно с това индустриалните и правителствените лидери ще увеличат усилията си за идентифициране и минимизиране на опасностите, които технологията носи, вариращи от осакатяващата текуща криптография до промяната на войната.

#5 Изкуственият интелект ще се разпространи.

Последната 2022 година предизвика нова дискусия за предимствата и недостатъците на изкуствения интелект (ИИ). С разходите за ИИ, които се очаква да надхвърлят 500 милиарда долара до 2023 г., адаптивният и генеративен ИИ ще нараства бързо.

Адаптивният изкуствен интелект може непрекъснато да обучава моделите си, за да се учи и адаптира въз основа на нов опит, елиминирайки необходимостта инженерите да го конструират и в резултат на което се получават по-бързи и по-добри резултати. За да създаде нещо ново, генеративният AI използва модели на неврони мрежи. Последните версии на генератори за текст към изображение и текст към видео са изкушаващи за потребителите, но също така поставят сериозни проблеми относно разпространението на дезинформация, опасни материали, авторски права и алгоритмични пристрастия. През следващата година регулаторите и онлайн наблюдателите ще разследват това.

Като цяло, това не трябва да ни кара да се страхуваме от техническия напредък, а по-скоро да сме смирени и да осъзнаваме, че прогресът се печели трудно и лесно се губи. Основната задача на нашето време е да ускорим технологичната трансформация и да внедрим иновативни технологии в голям мащаб, за да отговорим на най-неотложните проблеми на света. Ако се справим с предизвикателството, ще бъдем възнаградени с по-богати и устойчиви икономики и общество.

Share it: