Бюджетът на клиента спрямо очакванията не съвпада.

 

Бюджетът не отговаря на очакванията на клиента за автоматизацията, която той би искал да поръча?

Това ли е причина да оставите клиента без опция?
Или бъдете креативни?

Бихте ли искали да чуете за нашия подход в Бюджет срещу очаквания?

Ние намираме решение, което ще осигури постигането на същата стойност за клиента. Това е различен начин да се впишете в ограничен бюджет.

Понякога бюджетът е нереален за автоматизацията, която клиентът си представя, че се нуждае. Но е по-реалистично за нещо различно … Ние не се опитваме да автоматизираме процесите така, както ги вижда клиентът.

Ние ги подобряваме и рационализираме. Направете ги по-къси. Премахнете изключенията или напълно променете подхода, за да можем да автоматизираме по-бързо с по-малко усилия и ресурси.

И това, че сте гъвкави също помага. Сътрудничи с други доставчици, ако решението не е в нашите ръце.

В крайна сметка всичко, което искаме, е удовлетворение и успех на клиента.

Мислите ли същото? Обадете ни се, за да обменяме идеи!

Share it: