Ние правим софтуерни роботи, които помагат на хората пред компютрите. В някои конкретни случаи роботите могат дори напълно да заместят ръчната работа и да позволят на хората да се фокусират върху дейности с повече добавена стойност, където са необходими човешки интелект и преценка.

software robots
Robotics Process Automation (RPA)

Направихме проучване в портал за работни места за работни места, които са подходящи за роботика и видяхме, че много компании търсят човек „Специалист за обработка на данни“, който да се занимава с „износ на данни, изготвяне на отчети, въвеждане на данни, създаване, обработка, поддържане електронни таблици на Excel. Това обобщение на дейностите се покрива почти изцяло от компетентността на нашите роботи.

Ние от Digitech Consult разработваме индивидуални решения за автоматизация на процесите. Използваме технологии RPA (роботизирана автоматизация на процесите) и машинно обучение (ML).

Рутинни и повтарящи се дейности като:

 • Обработка, въвеждане и проверка на данни от или в софтуер и ERP системи като SAP, Microsoft Dynamics NAV, основни банкови системи, вътрешно разработени решения и др.
 • Изготвяне на доклади и анализ
 • Обработка на данни за поръчки, разписки, продажби и доставки
 • Генериране на файлове и папки
 • Разпространение на имейл комуникация до множество получатели въз основа на правила
 • Извличане на информация от сканирани документи (фактури, банкови извлечения, лични документи) и въвеждането й в ERP или друг софтуер
 • Повтарящи се операции в CRM системи или друг софтуер за оперативно управление на производството / логистиката / продажбите
 • Извличане на данни от множество източници (системи) и комбиниране в един прозорец за лекота на служителите
 • Събиране на дългове – справки по граждански дела и извличане, обработване и записване на информация от публични регистри
 • Събиране на данни, изпращане по имейл и други дейности при маркетингови проучвания
 • Подпомагане на HR дейности като събиране и обработка на данни за кандидатури за работа, изпращане на покани за интервюта или други имейли до кандидатите; обучение администрация

Приложимост на роботите

Нашите софтуерни роботи могат да работят с уебсайтове, уеб базирани или настолни приложения и се справят перфектно с продуктите на MS Office (Word, Excel), ERP и други основни системи. Екипът на DigiTech ви предоставя помощ за идентифициране на процесите, които са най-подходящи за автоматизацията и ще донесат на вашата компания най-бързата възвръщаемост (ROI). Искате ли да проучите повече? Обадете ни се.

Share it:
Категории: