Technological Trends in 2023

5 технологични тенденции през 2023г.

Технологичният прогрес може да генерира споделен просперитет и иновативни решения на най-належащите световни проблеми. В същото време неговият експоненциален растеж заплашва да надмине настоящите институции, оставяйки ни уязвими към неконтролируеми заплахи. Тази заплаха се изостря от геополитически конфликти, повишена поляризация и бъдеща климатична катастрофа. Затова, лидерите трябва да действат бързо, Прочетете повече…