Динамичната и все по-строга регулаторна среда, продължаващото развитие на заплахите и тактиките за финансова престъпност и нарастващият натиск от необходимостта от бюджетни ограничения са само част от предизвикателствата, пред които са изправени финансовите институции по света.

В резултат на това, за да се предотвратят измами и да се противопоставят на изпирането на пари, служителите по Нормативно съответствие се нуждаят от решения за управление на риска, които да им помогнат да се справят с променящата се заплаха и да се адаптират към нарастващия бизнес и регулаторните изисквания.

Съвременните технологични решения предлагат на финансовата индустрия изчерпателни анализи и инструменти, изградени на базата на експертни знания за цялостно предотвратяване на измами, пране на пари и постигане на нормативно съответствие.

Нашите познания в тази област ни предоставят по-добра възможност за ограничаване на риска, намаляване на оперативните и ИТ разходи и подобряване на ефективността на мерките срещу изпирането на пари.

AML and Fraud Prevention

Скрининг (Screening)

 • Проверка на новите клиенти в процеса на откриване на сметка
 • Периодична проверка на съществуващи клиенти
 • Проверка на служителите, като част от проверките преди назначаване
 • Партньорите по трансграничните сделки следва да бъдат проверени

Методи за автоматизация:

OCR, ICR, ML, AI & RPA

Легенда:
Подходящо за автоматизация

Контрол върху транзакциите (Transaction Monitoring)

Мониторингът на транзакции е процес на преглед и типология на транзакциите

Transaction Monitoring
 • Rule based monitoring – базиращ се на разработени правила, открива необичайни транзакции, които са извън установени правила
 • Profile based monitoring – включва сравняване на транзакция с установен модел (в зависимост от профила на клиента) и откриване на всяка транзакция, която се различава от зададения модел
 • Scenario based monitoring – адаптивен процес, който може да променя своя анализ във времето въз основа на моделите на активност, последните тенденции, промените в клиентската база и други подходящи данни

Методи за автоматизация:

 1. Process Mining инструменти
 2. ML, AI & RPA
 3. AML платформи

Легенда:
Подходящо за автоматизация

Отчети и уведомления

 • Отчет за подозрителна дейност (Suspicious Activity Report – SAR) 
 • Разпространение на сигнал (Alert distribution) 
 • Отчет за проверените транзакции (Transactions Report) 
 • Детайлен доклад, описание на данните на клиенти и вида на незаконната дейност

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: