Процесите по кредитиране и бек офис имат голям потенциал за автоматизация поради повтарящия се характер и строгите банкови правила за изпълнение. В сегмента на физически лица например, изключенията са малко вероятни и броят на сценариите  е ограничен. Поради тази причина автоматизацията би била с бърза възвръщаемост и по-устойчива.

Областите за автоматизация са в:

Процес на отпускане на кредит

Банковите служители трябва да направят много проверки на информацията, представена от клиента. Потенциална автоматизация, която извършва всички проверки от различни източници, се препоръчва за:

  • Проверка на валидността на лична карта на физически лица
  • Проверка на данните за обезпечение и регистрацията им
  • Проверка на данните на компанията в Търговския регистър
  • Вътрешна комуникация и процес на вземане на решения

Регистиране и усвояване на заеми

Този процес трябва да бъде признат като най-подходящ за автоматизация с RPA. Почти 100% от процеса по отпускане на потребителски заеми и 60–80% от този на ипотечните заеми могат да бъдат автоматизирани и да доведат до сериозно подобрение в ефективността на кредитния процес.

  • Откриване на кредитна сметка и усвояване
  • Регистрация на обезпечение
  • Валидиране на данните по застраховки
  • Събиране на такси
  • Рефинансиране на стари заеми

Извличане, валидиране на данни от документи и съхранението им

Това решение, от друга страна, може да оптимизира не само кредитирането и бек офис функции, но и да предостави на банката основа за всеки друг процес, който изисква използването на документи и данните, които те съдържат. Извличането на данни с машинно обучение позволява на банката бързо да използва данни от различни формати на документи, във всеки от процесите и след това да архивира документите в Документален Архив.

Екосистема на банкова автоматизация

банкова автоматизация

Връзка между автоматизацията на кредитните процеси и клиентското изживяване

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: