Познаване на клиента (Know Your Customer - KYC)

KYC е процес на опознаване на клиента чрез събиране на информация за него, проверка самоличността на клиентите преди и след започване на бизнес отношения с финансови и нефинансови институции.

Контакт с клиента, за да се получат актуализирани KYC документи.

Препращане на получените документи към служител за преглед и одобрение.

В случай на несъответствие, контакт с клиента за разяснение

Преглед на документите

Одобрение

Препращане към следващото звено, за последваща проверка

Проверка на документите, съгласно KYC политиките

Потвърждение за попълване на чек-листове

Препращане на документите и попълнен чек-лист към лидер на екипа, за одобрение

Преглед на документите

В случай на разминаване – връщане към агентите, за контакт с клиента

Препращане към служители „Нормативно съответствие“, според правилата

Изпращане към следващото звено за въвеждане в системите

Въвеждане на данните в системите

Методи за автоматизация:

OCR, ICR, ML, AI & RPA

Легенда:
Подходящо за автоматизация

ML - RPA Автоматизация на процеса по актуализация на клиентски данни (KYC)

KYC

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: