Огромният обем и сложността на обработка на фактури, често получавани на хартия и сканирани, създават тесни места във финансовите процеси.

Особено трудоемко е извличането на данни от фактурите и въвеждането им в основната система.

В този процес е изключително необходима автоматизация, за да се увеличи производителността и да се гарантира, че бизнесът отговаря на ключовите цели като:

  • Плащания, извършени навреме, за да се запазят добрите отношения с продавача, но също така и за предотвратяване на ненужно плащане преди датата на падежа
  • Отстъпки при ранни плащания не се пропускат – има споразумения за получаване на отстъпки в случай на предсрочно плащане
  • Няма дублирани фактури и плащания – двойното плащане може да доведе до загуби
  • По-малко време и хора, инвестирани в обработката
  • Минимален процент грешки
  • Фактурираните стоки и услуги съвпадат с поръчаните

Предизвикателствата, които преодоляваме, са свързани с различните формати на документите и каналите за получаването им. Рационализиран и автоматизиран процес сега е осъществим с RPA, ML и AI. Те ни позволяват да поддържаме високи нива на извличане на данни от документи с различни формати и съдържание. Компаниите вече няма да имат нужда да се опитват да адаптират шаблоните за документи и да включват работна ръка. Вместо това, ще имат автономен работен процес, който да се грижи за 80-90% от финансовите документи.

Готови ли сте да автоматизирате финансовите си процеси?

Говорете с нашите експерти по автоматизация на F&A, за да научите как можете да започнете.

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: