Автоматизирайте процеса на плащания чрез поредица от валидизации и съгласувания преди и след плащане.

След приключване на обработката и осчетоводяването на фактурата следващата стъпка за автоматизиране е плащането.

Наблюдението и идентифицирането на потенциални дублиращи се плащания изисква значителни ресурси за намаляване на риска.

С автоматизиране чрез RPA това няма да е проблем и дублиращите се суми ще бъдат идентифицирани превантивно преди осчетоводяването на фактурата.

Готови ли сте да автоматизирате своите финансови процеси?

Говорете с нашите експерти по автоматизация на F&A, за да научите как можете да започнете.

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: