В днешния енергиен пазар опитът на клиентите играе решаваща роля като промяна на играта за застрахователните компании. Традиционният подход към клиентите е остарял и затова финансовите компании започнаха да въвеждат – Роботизирана автоматизация на процесите (RPA), за да им помогне да управляват информационния поток, силно повтарящите се и оперативни задачи и данъчното облагане, за да продължат да процъфтяват. Благодарение на RPA времето за обработка ще бъде намалено до по-малко от 80%. Освен това автоматизацията ще доведе до подобряване на изживяването на клиентите, увеличаване на продажбите, намаляване на разходите, откриване на измами, намаляване на човешките грешки и повишаване на ефективността.

Издаване и обработка на застраховки

RPA може да автоматизира ежедневни задачи като предварителна квалификация, обработка, управление на политиката, спазване на регулаторните изисквания, поемане на кредити.
RPA е новият иновативен начин за автоматизация на застраховането. До 2025 г. застрахователната индустрия ще автоматизира 25% от процесите. Ботовете поемат повтарящи се и отнемащи време задачи като импортиране на данни, изпращане на документи до клиенти, системна навигация, филтриране на имейли и много други, за да освободят човешки агенти за по-сложни задачи.

Подновявания на застраховки

Политиката за подновяване е сложна и изпълнена с много административни системи. Обработката на подновяване изисква много време поради ръчни интервенции и архаични системи. В този случай големият обем и честота на заявките ще доведат до предозиране, което ще доведе до по-високи режийни разходи, по-високи оперативни разходи и повишен риск от грешки. Следователно RPA може да бъде идеалното решение за автоматизиране на административната и транзакционна работа, свързана с изпращане на имейли до клиенти за наближаващите дати на изтичане или издаване на подновената политика, като се минимизира човешката намеса и се предотвратяват скъпи грешки.

Събиране на премиите

Обикновено събирането на премиите е на вноски месечно или полугодишно. Застрахователният агент трябва да изпрати напомняне за наближаващите срокове за плащанията. Ръчният процес на проверка и проверка на информацията на всеки клиент отнема много време и е податлив на грешки. Обикновено грешките имат отрицателно въздействие върху изживяването на клиентите. Чрез автоматизиране на процеса на първокласно събиране се елиминира човешката намеса, както и възможността за грешки. Ефективността се повишава благодарение на робота, който проверява информацията, проследява крайните срокове за плащане и изпраща автоматични напомняния до застрахователите, когато крайният срок наближава.

Ликвидация и обезщетения

Застрахователните компании обработват значително количество документи в процеса на ликвидация като искове, финансови документи за разходи, лекарски доклади и т.н. Чрез внедряване на автоматизация/RPA, компаниите могат да обработват големи обеми искания за ликвидация, както и разделянето и валидирането на документите без никакъв проблем. Заявките могат да бъдат получени във всякакъв формат и чрез различни източници (например, имейл или сканирани). RPA намалява два пъти времето за обработка. Решение, базирано на AI, също ще помогне за специфичната обработка на данни според типа на документа. Решението ще валидира, разделя и събира информация автоматично. Като последна стъпка всички данни ще бъдат въведени от ботовете в системата на компанията за по-нататъшна обработка.

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: