В сегашната бизнес среда, оформена от глобалната криза в здравеопазването, по-силното предпочитание към онлайн пазаруването и нарастващата нужда от използване на нови цифрови инструменти за задоволяване на все по-взискателните клиенти, налага трансформативен подход на кол центровете, за повишаване на ефективността и намаляване на оперативните разходи, докато същевременно се борят за предоставяне на най-доброто изживяване на своите клиенти.

Събиране на данни и улесняване на агентите

Настоящият голям обем взаимодействия с клиенти става невъзможно да се обработи своевременно от агентите на кол центровете. Създават се забавяния и неефективност, поради отнемащи време повтарящи се задачи и продължителни процеси на обучение, което в крайна сметка може да доведе до загуба на потенциални и съществуващи клиенти.

Решението е да се използва интелигентна автоматизация като управлявани от AI виртуални асистенти и роботизирана автоматизация на процесите (RPA), за да се предостави на консултантите / агентите правилната информация и в точното време, така че те да могат бързо да разрешават сложни проблеми, от първоначално взаимодействие директно с удовлетворяващо клиента решение.

Например, времето за изчакване от клиента при обаждане се намалява до минимум, когато роботите участват в събирането на данни. Когато агентът предостави на роботите данни за контакт на клиента (телефонен номер, имейл, номер на поръчка) те ще извършат обширна проверка в облака / системата и ще улеснят агента с необходимите данни (доставка на поръчки, фактури и състояния на плащания).

Когато взаимодействието с клиента е чрез имейл или чат, се постига средно 50% подобрение във времето за реакция с автоматизация. Това оставя повече време на агентите да се фокусират върху клиентсоко преживяване, а не върху повтарящо се ръчно търсене в системите.

Customer-facing conversations through AI-driven virtual assistants

Разговори с клиенти чрез виртуални асистенти, управлявани от AI

Нашите виртуални асистенти, управлявани от AI, безпроблемно създават естествена връзка между себе си и  клиентската база данни. Анализират задълбочено, за да разберат ценни модели на данни и се учат интелигентно от непрекъснатите взаимодействия и извличане на информация от различни източници на данни.

Woman texting with a chatbot

Също така, поради своите интелигентни възможности, чатботовете могат да помогнат на мениджърите на контактни центрове за постигане на оперативна ефективност и да разширяване на бизнеса на компанията по-бързо чрез:

  • Подобряване на удовлетвореността на клиентите и 24/7 поддръжка на множество езици и часови зони
  • Намаляване на средното време за работа
  • Разговорно самообслужване
  • Точно наблюдение и подобрение на KPI на кол центъра
  • Изграждане и поддържане на самостоятелна работна сила

Поверителност на данните

За да се увеличи още повече доверието, всички данни, които се предоставят от клиента чрез нашите роботи или чат-ботове, са защитени и шифровани, но могат да бъдат премахнати и след разглеждане на заявката на клиента. Записват се само данни за транзакции (номер на транзакция, дата / час на търсенето, идентификатор на агент и канал на получената заявка). Роботите и чатботовете изпълняват само предварително определени и одобрени стъпки, поради което измама или злоупотреба са невъзможни.

За повече информация относно GDPR и поверителността на данните, моля, кликнете тук.

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: