RPA в логистиката и спедицията

RPA има за цел да намали разходите, да ускори процеса и да подобри изживяването на клиентите в процеса на логистика и спедиция. Този специфичен сектор много разчита на ефективно управление и автоматизация на  сложните вериги за доставки.

Поръчки

Процесът на възлагане на поръчки включва много ръчна работа. Подготовка на RFQ (искане за оферта), преглед на спецификации, оценка на предложения и др. Всички тези процеси могат да бъдат автоматизирани, за да ускорят и по същество да облекчат голямо количество ръчна работа от екипите за доставка. Извършването на проверки, например регистрация и проверка на лимити също може да бъде друга полезна стъпка в автоматизацията.

Ускорете и по същество премахнете голямо количество ръчна работа от екипите за обществени поръчки.

Procurement
Demand and supply

Планиране на търсенето и предлагането

До този момент планирането на доставките изискваше събиране на информация от различни източници, стандартизиране и форматиране. Преди автоматизацията това не е лесна задача. Събирането и обединяването на тези данни в полезни формати осигурява по-точно планиране, което от своя страна е по-рентабилно.

Събирането и обединяването на тези данни в полезни формати осигурява по-точно планиране, което от своя страна е по-рентабилно.

Дистрибуция

Един от първите процеси, които трябва да се разгледат, са запитванията на клиентите за състоянието на поръчката. Роботът може да отвори имейл или чат, да разпознае текст от клиента, да влезе в портала за доставка, да определи състоянието на пратката, да отговори на клиента и да премине към следващия клиент. Това спестява над 50% от ръчната работа, позволяваща на служителите да се справят само с изключенията.

Автоматизацията на този процес спестява над 50% от ръчната работа, позволяваща на служителите да се справят само с изключенията.

Distribution Management
Inventory management

Управление на стоковите наличности

Успешна верига на доставки се постига чрез добра и стабилна комуникация. Автоматизирането на имейли с RPA е само началото й. Уведомяването на клиенти и доставчици, че поръчките са резервирани, изпратени, доставени или забавени е голямо предимство. Наблюдението и поддържането на наличностите на стоките става лесно с RPA, осигурявайки достатъчно запаси, за да отговори на търсенето на клиентите. Оптималните нива на запасите станаха решаващи през последните години. Автоматичните известия на ниво на запас, базирани на оценка на минали поръчки, са ключови за намаляване на отпадъците, намаляване на разходите и подобряване на доставките.

Автоматични известия на ниво запас за задействане автоматизираното изготвяне на поръчките.

Складиране

Управлението на складовете е трудна, взискателна и отнемаща време работа. Автоматизацията може лесно да бъде осигурена при приемане на поръчки, разпространение сред служителите, изготвяне на товарителници и регистриране на информация в ERP. Най-добрата полза от това е, че не само ще спести време, но и ще сведе до минимум грешките, които водят до неочаквани разходи.

Най-добрата полза от автоматизацията е, че не само ще спести време, но и ще сведе до минимум грешките, които водят до неочаквани разходи.

Warehousing
Customer Support

Клиентско обслужване

В днешно време, обслужването на клиенти е решаващо за устойчивостта на бизнеса. Независимо дали са частни или корпоративни, клиентите изискват бързо и точно обслужване. Ръчната обработка на заявките на клиентите може да бъде бавна и автоматизацията е в състояние да помогне с този проблем. Роботът може да търси в няколко ERP и бази данни за необходимата информация до 10 пъти по-бързо от  служителите – хора. Това ще позволи на работниците да се съсредоточат върху конкретни случаи, които изискват повече внимание.

Роботът може да търси в няколко ERP и бази данни за необходимата информация до 10 пъти по-бързо от човека.

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: