Как RPA може да помогне в процеса на маркетингови изследвания?

Автоматизацията на респондентите се извършва с роботи, които могат да извършват всички дейности, свързани със събирането на данни за респондентите, които компанията ще интервюира, като част от процеса на маркетингови проучвания за клиент. Автоматично въвеждане на събраните данни за респондентите в основната система като втора стъпка и изпращане на покани за интервюта:

Respondent Automation graph

Чрез автоматизация на респондента роботът:

  • E достъпен 24/7
  • Поема конкретни имейли с четене на Темата и търсене на прикачените файлове, съдържащи данни за респондентите, които компанията ще интервюира
  • Проверява данните по много критерии
  • Комуникира с агент – човек, ако е необходимо
  • Изпраща покана до респондентите на 35 езика
  • Променя, пренастройва или изтрива данни за интервютата, ако е получена такава заявка
  • Точно определя времето за интервюта като часова зона, въпреки че те са в световен мащаб и някои от тях са специфични
  • Премахва личните данни на респондентите, въведени преди повече от 90 дни

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: