Маркетингов анализ и поведението на потребителите

Бързите реакции са от съществено значение, когато става въпрос за маркетинг и анализ на поведението на потребителите. Бързият анализ и вземането на навременни решения наистина могат да променят ритейл операциите, давайки значително конкурентно предимство пред останалите компании.

Анализиране на кампании с поведенческа икономика

е друга интересна област, в която RPA може да се използва с голяма полза, помагайки на заетите в маркетинг служители да вземат адекватни информирани решения. Това ще внесе яснота при определяне на целите, бюджета и идентифициране на конкретни канали за подобрение.

Най-добрият резултат е, че RPA може да повтаря повторно минали действия в бъдеще, без ръчни усилия или грешки. Робот може също да бъде адаптиран, за да помогне при измерването на ефективността на новите стратегии.

Категоризиране на продуктите

е доста важно, но често се пренебрегва в търговията на дребно. Клиентите доста често се борят и се обезсърчават, когато не успяват да намерят различни продукти онлайн, поради лоша категоризация на продуктите. RPA може да се интегрира с бази данни за инвентара, като присвоява атрибути и категоризира продукти за подобрено изживяване на клиентите. Този процес би бил исключително успешно автоматизиран и чрез чатбот, който да води комуникацията с клиента.

Ефективни търговски промоции

могат да бъдат допълнително подобрени чрез комбиниране на RPA, чатботове и анализ на поведението на потребителите. Планиране на стоките в магазините, въвеждане на нови продукти, регистриране на клиенти чрез уебсайтове, управление на подновяването на абонаменти, обработка на искове, обработка на жалби и управление на карта за лоялност са някои от потенциалните сфери, които ще се повлияят положително от автоматизациране на определянето и прилагането на търговски промоции.

За да обогатим маркетинговия спектър, ние добавяме Behavioral Economics като наука за изграждане на маркетингови стратегии и анализ след това, като се взима предвид емоционалното и ирационално решение на потребителите в процеса на закупуване и избора на различни продукти. Начинът, по който изборът на продукти се формулира и представя на купувачите, влияе върху моделите на покупка.

Supply planning

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: