Това е софтуерно решение за внедряване на концепцията ЗА ПО-МАЛКО ХАРТИЕНИ във всякакви фирмени, банкови или държавни офиси. В система за цифрово картотекиране меките копия на документите се преместват в различни отдели и автоматично се насочват към папки въз основа на тяхното индексиране (данните, които те съдържат).

Някои от функциите, но не само:

 • Индексиране на документи
 • Анотация върху изображението
 • Табло за проследяване на движението на документи, ескалация
 • Ключови думи и търсене
 • Вграден двигател на работния поток, блок-схеми, маршрутизиране и проследяване
 • Проектирайте специфични за функцията форми
 • Сканираните, изпратени по имейл документи или данни от други системи се появяват в списъка и се насочват към служителя
 • Управление на ролите и достъпите с Active Directory Sync
  Регистър на одит и функции за сигурност

За да увеличим максимално ползата за DMS, можем да го интегрираме в механизмите за извличане на данни и всяка автоматизация на процесите, които могат да използват документите, съхранявани в DMS, в автоматизирания работен процес.

Предимствата на внедряването на DMS са:

 • Премахване на необходимостта от физически архив на документи
 • Направете процесите си по-ефективни, като използвате цифрови документи
 • Взаимодействайте с други отдели, без да обменяте документи, тъй като вече всеки може да получи достъп до него от DMS
 • Лесно търсене и извличане на подходящи документи за вашите клиенти, сделки, пациенти, застраховки, заеми и т.н.
Document Management Solution
Document Management Solution
Document Management Solution

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: