Система за управление на батерията

Вградена интелигентност за разпознаване на състоянието на батерията и сравними показания на импеданса.

Отдалечен достъп от всяко място чрез мобилно приложение.
24/7 аларми и известия.

Ежедневно, седмично, месечно генериране на годишен отчет за проследяване на ефективността и ефективността на продукта.

Автоматично улавяне и запис на данни по време на плаване, зареждане и разреждане.

Планирано закупуване на батерия – чрез избягване на спешни замени.

По избор безжична свързаност на батерията.

BMS

За нас

Ние се стремим да донесем решения с добавена стойност при почти никакви усилия от Вас – нашият клиент.

Нашата сила е в това да ви слушаме и да разбираме вашите процеси.

Свържете се с нас:

Офис София:   +359 882 016 062

Офис Лондон: +44 7787 721 269

Офис Дубай:    +971 508 802 326

Пишете ни за повече информация: